Remek 05.01.2005 21:25

moje pytanie dotyczy Trzech Króli, czy wiadomo który jaki dar przyniósł narodzonemu Dzieciątku?

Odpowiedź:

Nie wiadomo. Szczerze mówiąc nie wiadomo nawet, czy rzeczywiście było ich trzech. Biblia tego nie precyzuje, a tradycje były w tej kwestii różne. Ostatecznie przyjęło się mówić o tej własnie liczbie.

Pismo święte natomiast nie mówi o królach, tylko magach. Możemy ich nazywać mędrcami, bo zgodnie z tym, co wiemy na temat roli magów na dworach wschodnich władców, tak należy ich traktować...

J.