Michał i Paulina 05.01.2005 18:11

Jaki jest sens życia? W czym należy go szukać? Patrząc na to, jaki jest dzisiejszy świat?!

Odpowiedź:

Każdy na to pytanie zasadniczo odpowiada sobie sam. Dla mnie sensem życia jest przemienianie siebie i świata w ten sposób, by czynić je jak najbardziej podobne do oczekiwanego nieba. Po prostu kochać...

J.