04.01.2005 21:43

Czy to prawda, że Maryja jest najdoskonalszym ze stworzeń, wyższym nawet od aniołów?

Odpowiedź:

Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana... Zacznijmy od sprawy bardziej ogólnej.

Czy można Aniołów i człowieka porównywać? Odpowiadający trochę boi się pisać, kto jest większy. Ostatecznie wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi.

W Psalmie (8,6) czytamy: "Uczyniłeś go (człowieka) niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś". Na pewno są aniołowie istotami doskonalszymi, bo nie skażonymi przez grzech. Dlatego mają jaśniejszy rozum, mocniejszą wolę.

Z drugiej strony wiemy, że Aniołowie pełnią w Biblii rolę posłańców Boga i często ludziom służą. No i prawdą jest, że to człowiek - Maryja - wydał na świat Bożego Syna. Mówiąc jaśniej, dla naszego (nie aniołów) zbawienia Bóg stał człowiekiem i już na zawsze nim pozostanie... Czy Aniołowie są tak bardzo jak my Dziećmi Bożymi, a nie tylko Jego stworzeniami? Rzeczywiście, dopóki Bóg nie stał się jednym z nas, mogliśmy powtarzać słowa psalmisty. Jeśli jednak zostaliśmy dziećmi Bożymi, to czyż to nie znacznie więcej?

Musimy też pamietać o jeszcze jednej rzeczy: Maryja nigdy nie miała żadnego grzechu. Była najdoskonalszym z ludzi (oprócz Jezusa rzecz jasna). Nic więc dziwnego, że Kościół wierząc we wniebowzięcie Maryi uznał ją - jako Matkę Króla, Jezusa Chrystusa - także królową nieba i ziemi. A więc i Aniołów.

J.