lidia 04.01.2005 15:21

czy katoliczka i ewangelik biorąc ślub w Kościele Katolickim muszą podpisać zobowiązanie o wychowaniu dziedzi w wierze katolickiej? czy można tego w jakiś sposób uniknąć? czy taki ślub może odbyć się w obecności księdza katolickiego i ewangelickiego jednocześnie?

Odpowiedź:

1. Zasadniczo rzecz biorąc takie zobowiązanie podpisuje strona katolicka, a druga strona musi być o zobowiązaniach katolika poinformowana (punkt 74 instrukcji, o której mowa niżej). Jednak istone jest tu, czy ktoś był ewangelikiem "od zawsze" czy przeszedł do tego Kościoła będąc wcześniej katolikiem. Szczegóły znajdziesz TUTAJ

2. Kościół katolicki nie zgadza się na takie zawieranie małżeństwa przed kapłanem lub diakonem katolickim i ministrem niekatolickim, że każdy wykonuje swój obrzęd. Nie zezwala się, by przed lub po katolickim obrzędzie miał miejsce inny obrzęd religijny dla wyrażenia lub odnowienia zgody małżeńskiej. Oczywiście minister niekatolicki może być podczas ślubu obecny.

W wyjątkowych przypadkach można otrzymać dyspensę od formy kanonicznej zawarcia małżeństwa. W tym wypadku możliwe byłoby zawarcie go przed ministrem niekatolickim.

Jeszcze raz warto zechęcić do lektury wyżej podanego dokumentu.

J.