DD 04.01.2005 13:11

Czy przystepując do komunii św. podczas Mszy Św. w postawie stojacej i w kolejce - należy oddać cześć Najśw. Sakramentowi. Czy trzeba przyklęknąć? Jakie przepisy to regulują ?

Odpowiedź:

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w punkcie 160 stanowi:

(...) Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu. Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem.

Tego osobnego postawienia jeszcze nie ma. Miało być przyjęte na ZP KEP w listopadzie 2004 r., ale ponieważ zgłoszono szereg poprawek do przygotowanych wskazań Episkopatu, mają być one przyjęte na zebraniu w marcu 2005 r. W projekcie jest takie postanowienie: "Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej (zob. OWMR 44, 86 i 160). Ciało Pana jest bowiem pokarmem na drodze do życia wiecznego. Komunię świętą można przyjąć w postawie stojącej lub klęczącej. Postawę stojącą należy zachować zawsze, gdy Komunii świętej udziela się pod obiema postaciami. Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon głowy lub przyklękają na jedno kolano".

red.