Kuba 03.01.2005 23:04

Czy osoba żyjąca w grzechu ciężkim,modli się za inne osoby i prosi Boga ołaski dla nich potrzebne czy zostanie wysłuchana?I czy taka modlitwa jest coś warta?

Odpowiedź:

Wartość modlitwy bardzo trudno zmierzyć. Bo tak naprawdę wszystko zależy od Boga. Niekoniecznie spełni prośbę osoby żyjącej w stanie łaski i podobnie nie musi odrzucać prośby osoby żyjącej w grzechu. Na pewno jednak każda modlitwa jest coś warta. Chociażby dlatego, że zbliża nas do Boga...

J.