antek 02.01.2005 20:43

Proszę podać możliwie wszystkie argumenty rozumowe i te z wiary mogące pomóc wzmocnić wiarę, że Bóg jest miłością.

Odpowiedź:

Odpowiadający poda tylko część.

1. Bóg nas stworzył. Ma z nami tylko kłopot. Gdyby nas nie kochał, pewnie by tego nie zrobił.

2. Kiedy już nasi prarodzice wybrali zło, Bóg nie zostawił nas na pastwę grzechu. Posłał swojego Syna na świat, by przez swoje posłuszeństwio aż do śmierci zgładził nasze grzechy. On stał się jednym z nas, przyjął na siebie ludzie problemy i w końcu umarł jak przestępca. Bez miłości nie można tego zrozumieć.

3. Bóg chce, żebyśmy wszyscy osiągnęli szczęście wieczne.

To chyba najważniejsze argumenty...

J.