gosiek 09.12.2004 10:05

interesuje mnie pozycja prałata w hierarchii Kościoła, czy jest on wyżej niż dziekan?

Odpowiedź:

"Prałat" to tytuł honorowy, godność, "dziekan" to określenie sprawowanej funkcji. Trudno więc jedno z drugim porównywać...

J.