07.12.2004 13:31

Czym się rózni sekta od religii?

Odpowiedź:

Pojęcie "sekta" jest nieostre. Obejmuje wiele różnych grup o charakterze religijnym, z których każda ma nieco inny charakter. Dlatego także wyszczególnienie różnic między religią a sektą siłą rzeczy musi nieco sprawę upraszczać. Można jednak chyba powiedzieć, że sekta to raczej zdecydowanie mniejsza grupa, bardziej zwarta, mocniej wpływająca na codzienne życie swoich wyznawców, charakakteryzująca się często scentralizowanym przywództwem (w sensie przywództwa duchowego)...

J.