Przemek 03.12.2004 22:40

Jaka jest dokładna definicja(!) pojęcia >Nowy Ruch Religijny

Odpowiedź:

Nowy ruch religijny to określenie nieostre. Może oznaczać zarówno grupy odłączające się od jakiejś religii, jak i grupy tworzące jakąś nową religię. Może być też użyty na określenie grup pozostających w swoich Kościołach i przyczyniajacych się do ich (Kościołów) ożywienia...
Wydaje się rzeczą dobrą, że istnieją takie nieostre określenia. Dzięki nim potrafimy coś nazwać nie wydając sądu co do wartości jakiegoś przedsięwzięcia. Bo np. słowo "sekta", początkowo czysto techniczne, dziś w ustach wielu jest używane jako obelga...

J.