judyta 01.12.2004 17:51

Po potopie Pan Bog powiedział że juz nigdy nie zabije tylu ludzi to dlaczego jest zapowiedziana apokalipsa?

Odpowiedź:

Tekst Księgo Rodzaju (8, 21-22) stanowi dokładnie:

"Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc".

I w następnym rozdziale (Rdz 9, 11)
"Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię".

Mowa jest więc o niszczeniu świata ze względu na człowieka...

J.