08.11.2004 15:06

W Biblii często powtarza siętakie "zestawienie": Bóg - i Jego Syn (Chrystus). Skoro Bóg jest jeden w Trójcy to chyba określenie "Bóg" można stosować tylko do trzech osób razem - czy ja źle rozumiem? Gdy w Biblii (w Nowym Testamwncie) pojawia się słowo Bóg to dotyczy ono Boga Ojca, Chrystus też mówi "Bóg sprawi", "Bóg uczyni" - czy to trochęnie dziwne skoro On sam jest jakby "częscią" Boga?

Odpowiedź:

Nikt nie mówi, że łatwo zrozumieć tajemnicę Trójcy. Jest jednak rzecą godną podziwu, że pierwsi chrześcijanie, napotkawszy ten problem, nie spłycili go odrzucając bóstwo Jezusa i Ducha Świętego, ani też nie zaczęli wyznawać trzech Bogów, ale z pokorą przyjęli to, co przekazali nam Apostołowie. Dla nich ważniejsze było to, co przekazano w Tradycji i Piśmie, niż ich własny rozum. I nie chodzi tu wcale, by rozum uważać za mało istotny, by nie szukać rozumowego uzasadnienia dla swej wiary, ale by klęknąć z pokorą tam, gdzie dotykamy tajemnicy dla niego zbyt wielkiej. Twierdzenie "nie ma Trójcy, bo ta prawda nie mieści mi się w głowie", choć Biblia wyraźnie o Trójcy naucza, jest niczym innym jak ubóstwieniem własnego rozumu.

Już pierwsze zdanie Ewangelii Jana przeczy tym wywodom: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo". Mamy wyraźne rozróżnienie osób, a jednocześnie nazwanie jednej osoby (Boga) i drugiej (Słowa) Bogiem. Podobnie w wierszu 18 tegoż pierwszego rozdziału Ewangelii Jana: "Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył". Mówimy więc o jednym Bogu w trzech osobach, a jednocześnie każdą z osób Trójcy możemy nazwać Bogiem.

Bardzo ciekawy artykuł na ten temat zamieścił ks. Dariusz Kowlczyk SJ w swojej książce "Bóg w piekle", dokładnie w rozdziale zatytułowanym "Wyczerpać morze muszelką, czyli kilka refleksji o Bogu w Trójcy Jedynym". No i oczywiście zawsze warto jeszcze raz zajrzeć do Katechizmu (253-236), zwłaszcza do pierwszego z tych punktów w którym napisano:

"(...) Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury. Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą".

J.