FAbricia 05.11.2004 17:53

Czy myśli samobójcze są grzechem? Jeśli podczas szczerej spowiedzi powiemu, że więcej grzechów nie pamiętam a np. po trzech dniach przypomni nam się jakiś grzech, to czy powinniśmy powiedzieć go przy kolejnej spowiedzi?

Odpowiedź:

1. Myśli samobójcze należy potraktować raczej jako pokusę.

2. Jeśli po spowiedzi przypomni się nam jakiś grzech ciężki, to powinniśmy go wyznać podczas następnej. Jeśli rzecz dotyczy grzechu lekkiego, to nie ma takiej potrzeby...

J.