A.S. 02.11.2004 22:07

wczoraj podczas kazania ksiądz powiedział, że mówienie o komś, że jest święteym bez Boga jest absurdem (polemizował z artykułem z Tygodnika Powszechnego, w którym była mowa o śmierci Jacka Kuronia). Ksiądz uważał, że można być dobrym człowiekiem, ale tylko Bóg jest święty i jeśli ktoś nie żyje z Bogiem w ziemskim życiu, nie można go nazywać świętym. powoływał się na tekst z Pisma świętego Starego Testamentu"Bądźcie święci, jak Bóg jest święty". A ja mam wątpliwości, czy ksiądz ma rację. Bo przecież na Sądzie Ostatecznym będziemy sądzeni z naszych czynów. Chyba niewierzący żyjący dobrze mają szansę na niebo, czyli na bycie świętym?

Odpowiedź:

Święty jest przede wszystkim Bóg. Człowiek o tyle, o ile jest blisko Niego, jest do Niego podobny. Rzeczywiście, trudno mówić o świętości bez Boga...

J.