Anka 02.11.2004 06:11

Dlaczego katolicy do kanonu Pisma Świętego zaliczyli księgi Starego Testamentu (tzw. deuterokanoniczne) na które ani razu nie powołał się ani Jezus Chrystus ani żaden jego uczeń ???????? A wiadomo że wszyscy chrześcijanie oprócz katolików rzymskokatolickich mają inne zdanie. Na jakiej podstawie katolicy zaliczyli te Księgi do natchnionych przez Boga skoro ani razu nie zostało poświadczone że jest to Słowo Boże! I dlaczego o tym oficjalnie nigdy się nie mówiło. A można o tym dowiedzieć się pokątnie, samemu np. z książek. Czy wy (my) nie sprzeciwiamy się Bogu?

Odpowiedź:

Sprawa kanonu wracała ostatnio w pytaniach kilkakrotnie. Odpowiadajacy nie ma już sił tłumaczyć po raz kolejny tego samego. Chciałby tylko zauważyć, że Nowy Testament powołuje się czasem na apokryfy oraz nie powołuje się na niektóre księgi protokanoniczne. Nie można więc z tego faktu wyciągać wniosku co do kanoniczności poszczególnych ksiąg Starego Testamentu, jak to w swoim pytaniu sugerujesz. Zapewne powtarzasz zasłyszane gdzieś poglądy, ale one najnormalniej w świecie wyrastają z fałszywego wyobrażenia na ten temat... (że kanonicznymi są tylko te księgi Starego testamentu, które są zacytowane w Nowym)...

Podobnie jest z twierdzeniem, że "wszyscy chrześcijanie prócz katolików przyjmują jeden kanon". Protestanci - owszem. Ale nic w tym dziwnego, skoro wywodzą się z jednego nurtu chrześcijaństwa...

Świetny artykuł na temat formowania się kanonu i jego dzisiejszego kształtu znajdziesz TUTAJ . Podano tam też konkretne informacje na temat owych cytatów Starego Testamentu w Nowym oraz kanonu w róznych Kościołach... Prosimy tam zajrzeć, a nie powtarzać nieprawdziwych opinii krytyków Kościoła katolickiego...

J.