Danuta 01.11.2004 19:20

Dlaczego ludzie boją się śmierci, jeśli nawet wierzą, że po tamtej stronie
czeka na nich kochający Bóg i bliscy z rodziny?

Odpowiedź:

Może niektórzy ludzie boją się nie tyle śmierci, ile umierania...

J.