01.11.2004 18:39

czy modlitwa za zmarłych ma jakikolwiek wpływ na ich losy? Przecież Bóg te duszę kocha to chce ich zbawienia i przyjmie je do Nieba i bez naszych modlitw

Odpowiedź:

Tak niedawno o sensie modlitwy wstawienniczej napisaliśmy:

"Modlitwa wstawiennicza może mieć realny wpływ na przebieg wypadków. Wyroki Boże często nie są nieodwołalne i człowiek swoją prośbą może wpłynąć na Jego decyzję. Bóg w takim wypadku wybiera inną drogę do realizacji dobra. Oczywiście jest wszechwiedzący i tę naszą modlitwę także przewidział, więc nie ma mowy o jakimś zaskoczeniu".

Jeśli ktoś został potępiony, to oczywiście modlitwa za niego nie ma już sensu. Tyle tylko, że tego nigdy nie wiemy i zawsze możemy mieć nadzieję. Być może właśnie dlatego, że Bóg wiedział o naszej przyszłej modlitwie, obdarował tych ludzi w ostatniej chwili łaską nawrócenia. Trzeba też pamiętać, że nasze modlitwy mogą skrócić duszom w czyśćcu cierpiącym ich karę. Jednak nawet jeśli nasza modlitwa jest już zmarłym niepotrzebna (np. już są w niebie), to zawsze jest potrzebna nam. To my, troszcząc się o innych, stajemy się bardziej godni nieba. Przyczyniają się więc do naszego uświęcenia....

Dla poiszerzenia rozumienia zagadnienia sensu modlitwy możesz zajrzeć TUTAJ

J.