Ania 01.11.2004 15:37

Niedziela jest dniem świętym. Wiem. Ale można w niedziele odrabiać lekcje???

Odpowiedź:

Odrabianie lekcji jest w niedzielę zwyczajowo dopuszczane. Lepiej by jednak było, gdyby jednak przesunąć to zajęcie na dzień wcześniejszy. O ile oczywiście można...

J.