10.10.2004 09:25

Święty Paweł pisze że noszenie długich włosów jest dla mężczyzny hańbiące, a z wizerunku z całunu wynika żę Jezus miał długie włosy. Czy to można jakoś pogodzić?

Odpowiedź:

30 września na podobne pytanie tak odpowiedziano:

Craig S. Kenner w swoim Komentarzu historyczno-kulturowym do Nowego Testamentu, wyjaśniając ów tekst napisał:

"Starożytni pisarze, zwłaszcza filozofowie ze szkoły stoików, lubili czerpać argumenty ze świata przyrody. Natura poucza, jak mawiali, że tylko mężczyznom wyrasta broda, zaś włosy kobiece są z natury dłuższe od męskich. Jak wszyscy (...) Paweł zdaje sobie sprawę z wyjątków od tej reguły (barbarzyńcy, filozofowie i bohaterowie przeszłości epickiej, także biblijni nazirejczycy). Argumentem z natury mógł się odwołać do ogólnego porządku stworzenia, tak jak był on postrzegany przez jego czytelników" (a pisał do Koryntian, a więc Greków).

J.