kajoter 08.10.2004 22:24

czy pomnażanie swoich finansów grą na giełdzie papierów wartościowych można traktować jako uczciwe zarabianie pieniędzy - czy to jest grzech ?

Odpowiedź:

Chrześcijanin może zarabiać na giełdzie. Powinien jednak strzec się takich zachowań, które mogłyby narazić go i jego rodzinę na poważny szwank; nie powinien podejmować działań zbyt ryzykownych, hazardowych...

J.