Adam 08.10.2004 17:15

Która bazylika - laterańska czy watykańska - jest katedrą Biskupa Rzymu, czyli Papieża? jeżeli laterańska, to jaki jest status bazyliki Św. Piotra? Czy jest ona np. katedrą patriarchy Konstantynopola?

Odpowiedź:

Katedrą biskupa Rzymu jest bazylika św. Jana na Lateranie. Jako zwierzchnik całego Kościoła ma bazylikę św. Piotra...

J.