Anka 07.10.2004 09:43

1) Kanon Nowego Testamentu przegłosowano niewielką ilością głosów dopiero podczas soboru trydenckiego 8 kwietnia 1546 roku. Na lekcjach religii jednocześnie katecheta zawsze mówił, żeby nie działać w niepewności. Dlatego chciałam się zapytać dlaczego Kościół działa w niepewności? Skąd mam wiedzieć że nie marnuję czasu słuchając tych czytań podczas Mszy św.? Swoją drogą czy to nie jest podejrzane że tak późno?

2) Słyszałam, że podobno wyszła płyta CD „Multimedialny Świat Biblii”. W kioskiach Ruchu nic o tym nie wiedzą, podbnie w księgarni św. Jacka. Dlatego chciałam się księży zapytać czy taką płytę będzie można kupić, czy to tylko plotka.

Odpowiedź:

1. Konkretnie za owym dekretem soborowym głosowało 53 biskupów (Katolicki Komentarz Biblijny). Odpowiadającemu nie udało się ustalić, ilu biskupów było wtedy obecnych na soborze... Dla katolika ważne jednak jest, że dekret ten został zatwierdzony przez papieża. Przy okazji potwierdzał on praktykę kościelną. Nie jest bowiem prawdą, jakoby katolicy dodali wtedy do kanonu jakies księgi. Korzystając z Septuaginty zawsze mieli ich więcej, niż Żydzi, którzy swój zbiór przyjęli znacznie po Chrystusie. A sprawą kanonu zajęto się w Trydencie tylko dlatego, że protestanci zakwestionowali kanoniczność niektórych ksiąg i przyjęli kanon żydowski...
Odpowiadając na Twoje pytanie, skąd masz wiedzieć... Odpowiedź jest prozaicznie prosta: bo tak uczy Kościół. Jeśli wierzysz Jezusowi, że jest ze swoim Kościołem aż do skończenia świata, że dał mu swojego Ducha, to nie będziesz miała z tym kłopotów. Jeśli Kościołowi nie będziesz ufała, nie pozbędziesz się tego typu wątpliwości. Nie istnieje bowiem jakieś obiektywne kryterium pozwalające dziś zweryfikowac prawdziwość tego, co napisano w Ewangeliach. Pozostaje nam wierzyć w prawdziwość przekazu tych, którzy Jezusa widzieli i którzy dla Niego i Jego sprawy poświęcili całe swoje życie. Pozostaje uwierzyć Jego uczniom...

2. Taką płytę mozna kupić chocby w naszym sklepiku. Zobacz TUTAJ

J.