Robert 08.08.2004 10:23

Gdzie i w jakich okolicznościach Jan Paweł II powiedział: "Nie do przyjęcia jest twierdzenie, iż po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest kapitalizm."? Słowa te są umieszczone na głównej stronie partii Samoobrona. Czy Jan Paweł II jest rzeczywiście sceptykiem gospodarki wolonorynkowej czy też te słowa zostaly zręcznie przez Leppera wykorzystane do propangandy? Z tego, co wiem, to Kościół na początku XX wieku w encyklice "Rerum Novarum" opowiedział się za ustrojem kapitalistycznym.

Odpowiedź:

W encyklice Centesimus annus 35 papież napisał:

"Przekonaliśmy się, że nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce socjalizmu realnego kapitalizm pozostał jedynym modelem organizacji gospodarczej".

Wydaje się jednak, że warto przeczytać to zdanie w szerszym nieco kontekście, jeśli nie całej encykliki, to przynajmniej kilku sąsiednich punktów. Na przykład na początku punktu 34 napisano:

"Wydaje się, że zarówno wewnątrz poszczególnych narodów, jak i w relacjach międzynarodowych wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów i zaspokajania potrzeb"

Całość encykliki znajdziesz np. TUTAJ

J.