07.08.2004 16:03

Pytałem niedawno, co znaczy prosić w imię Jezusa. Udzielona odpowiedź jest jednak niepełna. Rozumiem, że można prosić Ojca czy Boga „przez Chrystusa Pana naszego”, czy jednak dotyczy to także Jezusa, jak wynikałoby z J 14, 14? Czy więc zamiast mówić: ”proszę Cię Jezu” lepiej powiedzieć: „proszę Cię Jezu w Twoje imię”?

Odpowiedź:

Komentarz do tego tekstu w Biblii Poznańskiej podaje, iż chodzi o to, że Jezus jest nie tylko pośrednikiem, ale także tym, którego można prosić, który spełnia prośby: On jest Bogiem...

J.