04.08.2004 10:51

czy Kościół dopuszcza aborcję jeśli zagrożone jest zdrowie/życie matki ?

Odpowiedź:

Nie mieszajmy zdrowia i życia. Żylaki to też dość poważna dolegliwość...
Kościół zabrania działania wprost przeciwko życiu. Aborcja jest wiec zawsze niedopuszczalna. Można jednak, ratując życie matki, jeśli nie ma innego wyjścia, zgodzić się na śmierć dziecka. Podaje się tu jako przykład sytuacje pożaru, gdy kobieta ratując się przed ogniem musi wyskoczyć z okna....

J.