Adam 09.07.2004 18:58

Czy to prawdza że przed przystąpieniem do komuni św. nie należy przez kilka godzin nic jeść ani pić ?

Odpowiedź:

Godzinę przed przyjęciem komunii należy powstrzymać się od przyjmowania pokarmów. Wyjątek stanowi woda i lekarstwo... Poza tym zasada ta nie obowiązuje chorych, którzy nie bardzo mają wpływ na czas przyjęcia komunii i godzinę przyjmowania posiłków...

J.