Artur 08.07.2004 22:20

Czy jest rzeczą złą(z moralnego punktu widzenia), że chciałbym poznawać chrześcijaństwo(katolicyzm) w jego ortodoksyjnej formie i czytam książki wydawane przez Bractwo św. Piusa X czyli tzw. Lefebrystów?. Uważam że w ich argumentacja odnośnie współczesnej sytuacji kościoła,(może jeszcze na szczęście nie w Polsce ale na zachodzie) jego kryzysu , potępienia liberalizmu i modernizmu ma wiele słuszności.Osobiście nie godzę sie na ułatwienia, ekumenizm i synkretyzm religijny jaki widzi się w współczenym katolicyzmie posoborowym.Proszę o odpowiedz.

Odpowiedź:

Ortodoksyjne jest pełne nauczanie Kościoła, a więc również Sobór Watykański II. Odrzucanie jakiejś części nauczania Kościoła jest dla katolika grzechem.

r.