Wojciech Kamień 04.07.2004 17:32

Siostry i Bracia w Panu,

Nie mogąc znaleźć w Biblii, literaturze i rozmowach z innymi wierzącymi
odpowiedzi na nurtujące mnie pytania zdecydowałem się poprosić o pomoc w
uzyskaniu odpowiedzi na nie. Dlatego proszę - w ramach możliwości - o
udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania. Będę także rad za wskazanie
ew. dodatkowych pozycji - czy to internetowych czy pisanych dotyczących
ogólnie pojętej dyscypliny zborowej/

Co to jest dyscyplina zborowa, na jakich wersetach Biblijnych jest ona
oparta?
Na jakich zasadach wyłącza się ze społeczności wierzących innych
chrześcijan, jakie muszą być do tego przesłanki, jak podejmuje się decyzję o
wykluczeniu, jaki powinien być stosunek innych wierzących do wykluczonego?
Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji pastora lub rady starszych o
wykluczeniu ze zboru? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?
Czy w kościele istnieje tradycja konfesji grzechów przed zborem, czy ma ona
podstawy Biblijne?
Czy w przypadku chrześcijanina, który zgrzeszył, wymaga się od niego
powszechnej konfesji grzechów jako warunku pozostania członkiem danej
społeczności? Czy taka praktyka ma uzasadnienie Biblijne?
Czy można zabronić wykluczonemu członkowi społeczności uczęszczania na
nabożeństwa, jeżeli nie zakłuca on ich przebiegu i nie wprowadza do kościoła
herezji?
Czy należy wymagać od człowieka, który wyznał swój grzech, ukorzył się przed
Bogiem i człowiekiem wobec którego zgrzeszył, ponownie oddał swoje życie w
ręce Chrystusa i żyje ze świadomością przebaczenia czegoś jeszcze?

Jak powinni postąpić chrześcijanie w takim przypadku:
Młoda para postanowiła się pobrać, jednak w okresie narzeczeństwa zgrzeszyli
poprzez współżycie seksualne przed ślubem. Zaniechali go jednak, wyznali
swój grzech Bogu i sobie na wzajem. Ukorzyli się i pokutowali za swój
grzech. Po ślubie okazało się, iż zostaną rodzicami. Po narodzeniu się
dziecka, decyzją jednego z pastorów zboru, do którego należeli, zostali
natychmiastowo wykluczeni ze społeczności wierzących, a obecnie zabroniono
im także przychodzić na nabożeństwa. Decyzję o wykluczeniu pastor motywuje
faktem, iż nie ukorzyli się przed zborownikami (nie dokonali publicznej
konfesji grzechu), upadli moralnie i twierdzą, że "wiedzą lepiej". Zostali
także uznani za niebezpiecznych dla zboru oraz zabroniono im wykonywać
służbę wydawniczą i internetową. Pastor na forum publicznym wymienił ich z
imienia i nazwiska, nazwał ich "poganami i celnikami", czym złamał polskie
prawo (dokonał pomówienia i zniesławienia). Owe małżeństwo cieszy się
poszanowaniem zwykłych zborowników oraz całego miasta, pełniąc służbę w
placówkach edukacyjnych i użytku społecznego.

Stało się to w moim zborze stąd moje pytania. Byłbym rad za odpowiedź, gdyż
nie mam się do kogo udać z tą kwestią. Wierzę, iż odpowiedzi na nie pozwolą
mi, oraz innym członkom mojej społeczności na zrozumienie działań lokalnego
kościoła oraz podjęcie ew. działań w przypadku wykrycia nadużyć, czy to ze
strony wierzących, czy prowadzących kościoł.

Niech będzie pozdrowiony Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, ten sam wczoraj,
dziś i na zawsze.

Serdeczności

Wojciech Kamień

Odpowiedź:

Aby udzielić kompetentnej odpowiedzi musimy wiedzieć, o jaki zbór chodzi...

r.