k.k 03.07.2004 17:55

Stwórca stworzył nas ludzi jako istoty niedoskonałe. Czy to w porządku, że wymaga od nas byśmy byli doskonali? Mamy małe szanse, żeby zasłużyć na niebo.

Odpowiedź:

Naszymi własnymi siłami rzeczywiście nie mielibyśmy szans. Ale Bóg posłał swojego Syna, aby nas zbawił. To dzięki Jego zasłudze my możemy też "zasłużyć" - naszym życiem wiarą zgodnym z przykazaniem miłości... Nie musimy być idealni...

J.