Ewa 19.06.2004 09:37

Jak to jest z tym poddaniem kobiety mężczyźnie? Rozummiem że zaczęło to mieć miejsce dopiero po grzechu, ale to Bóg sam wyznaczył taką karę. CZy poddanie kobiety mężczyźnie jest rzeczywistością chcianą przez Boga?

Odpowiedź:

W raju ludzie byli dla siebie partnerami. Oboje byli od siebie zależni. Grzech to zniszczył, wykrzywiając tę relację. Podobnie zresztą przez grzech na świecie pojawił się trud pracy, choroby, cierpienie i śmierć oraz wszelka inna niesprawiedliwość. Są ona chciane przez Boga jedynie jako Jego dopust. Widać to np. w działalności Jezusa. Leczył on chorych, wskrzeszał umarłych, dawał ludziom bez pracy chleb (a ryby bez większego wysiłku). Także przeciwstawiał się niesprawiedliwemu traktowaniu kobiet (co widać np. w scenie z uzdrowieniem kobiety cierpiącej na krwotok). Możemy stąd wysnuć wniosek, że w niebie żadnego poddaństwa nie będzie...

J.