Paweł 07.06.2004 13:07

Jak należy modlić się po przyjęciu Komunii św.? W jakiej intencji można ją przyjąć? Czy można np. w intencji ukochanej osoby; siebie; zmarłego; o zdanie egzaminu; o to, żeby zostać pokochanym przez osobę, w której się zakochało?

Odpowiedź:

Odpowiadający radziłby przede wszystkim dziękczynienie za możliwość przyjęcia Ciała Chrystusa. W książeczkach do nabożeństwa można znaleźć tego typu modlitwy.
Kiedy jesteśmy tak blisko Boga wtedy nasza modlitwa w intencjach dla nas istotnych wydaje się szczególnie skuteczna. Dlatego wszystkie nasze prośby możemy wtedy Panu Bogu przedstawiać...
I jeszcze jedno: dopóki trwa śpiew wspaniałym dziękczynieniem jest uczestniczenie w nim. Z modlitwę indywidualną lepiej poczekać do chwili ciszy albo zostać parę minut po Mszy...

J.