Michał 03.06.2004 18:52

Re do 25 maja

1) No Dobrze skoro Pismo było przepisywane to jak FIZYCZNIE dotrwało do czasów gdy pojawił się druk – bardzo mnie to ciekawi. Przecież Pismo mogło ulec zniszczeniu na samym początku powstania Kościoła – gdy jeszcze nie było druku?
2) Acha – a skąd wiadomo że oryginał Psima uległ zniszczeniu?

Odpowiedź:

Pismo Święte było po prostu przepisywane. Dziś dysponujemy sporą liczbą różnych rękopisów... Przypuszczamy, że oryginały poszczególnych ksiąg uległy zniszczeniu, gdyż nic nie wiemy, jakoby zachowały się do dziś...

J.