lektor 03.06.2004 10:28

Jakie warunki musi spełnić osoba, która zawarła związek małżeński i ma swoje dzieci, aby wstąpić do seminarium duchownego lub złożyć śluby zakonne?

Odpowiedź:

Osoba która zawarła związek małżeński i ma dzieci może wstąpić do zakonu (lub mężczyzna zostać kapłanem), jeśli współmałżonek umrze a dzieci się usamodzielnią.

J.