Paweł 07.05.2004 19:42

Dzień dobry.
Szczęść Boże!

Dlaczego Jezus Chrystus zginął podczas święta Paschy?

Ps. Skąd osoba o nazwisku J. wiedziała, że będę chciał zadać pytanie dlaczego Jezus Chrystus nie urodził się np. w 2000 r.?

Odpowiedź:

Niebadane są wyroki Boże. Ale tak się dziwnie złożyło, że Jezus w swojej śmierci był podobny do baranka paschalnego. Dla przypomnienia: kiedy Izraelici mieli wychodzić z Egiptu faraon nie chciał ich wypuścić. Dziesiąta plaga, która zmusiła go do ustępstwa polegała na śmierci pierworodnych. Nie było jej tam, gdzie drzwi były zaznaczone krwią baranka... Jezus jest "barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata". Jego krew uratowała nas od śmierci wiecznej. A podczas nowej paschalnej uczty - Eucharystii - karmimy się Jego Ciałem, jak Żydzi barankiem paschalnym... Prawdę tę zrozumiał stojący pod krzyżem św. Jan, gdy zobaczył, jak żołnierze połamali nogi złoczyńcom, ale dali spokój zmarłemu już Jezusowi. Barankowi paschalnemu też nie wolno było przy przyrządzaniu połamać kości...

J.