Piotr 04.05.2004 21:06

Mam pytanie dotyczące sensu Sądu Szczegółowego i Sądu Ostatecznego. Czym się one różnią poza tym, że ten pierwszy odbywa się zaraz po śmierci, a drugi po Paruzji? Czy każdy jest w takim razie sądzony po dwa razy? Jeśli tak, to po co? A co dzieje się z duszą człowieka pomiędzy tymi dwoma sądami. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam całą redakcję.

Odpowiedź:

Najlepiej zapoznać się z tym, co na ten temat napisano w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK 1021-1022 1038-1041) Kliknij TUTAJ

Problem dwóch sądów to jedno z trudniejszych zagadnień eschatologii. Nie znajduje zadawalającego wszystkich wyjaśnienia. Pojawiają się głosy utożsamiające oba sądy albo uważające owe dwa sądy za dwa aspekty tego samego sądu (Zob. J. Finkenzeller, Eschatologia, Kraków 2000, s. 91). Można także spojrzeć na problem tak, jak proponuje autor odpowiedzi na podobne pytanie w serwisie Mateusz (zob. TUTAJ

J.