Wojtek 04.05.2004 09:11

Co ks.proboszcz wpisuje w świadectwie moralnści kandydatowi na kleryka? Czy proboszcz może go nie dopuścić do kandydowania do seminarium.?

Odpowiedź:

Probosz nie podejmuje w tym względzie żadnej decyzji. On tylko wystawia opinię.

J.