Grzegorz 01.05.2004 22:48

W II Samuela w 24 rozdziale jest mowa o spisie ludności, który przeprowadził Dawid. Została mu przedstawiona przez Boga kara za jego grzech do wyboru ale kara ta w postaci zarazy spadła na niewinny lud. Dlaczego przez grzech Dawida zginęło 70 000 ludzi???

Odpowiedź:

Bóg jest Panem życia i śmierci człowieka. Pozwalając komuś umrzeć przenosi go do wieczności. Dla umierających opuszczenie tego padołu łez wcale nie musi więc być karą. Było dla króla, który pozbył się wielu poddanych i patrzył na skutki swojego czynu... To oczywiście tłumaczenie dla tych, którzy wierzą w życie wieczne...

J.