ja 29.04.2004 18:54

jak rozwiazac problem dzieci w malzenstwie chrzescijanki z muzulmaninem czy to jest mozliwe. jaki jest mozliwy kompromis ze strony chrzescijanki

czy mozliwe jest posiadanie dzieci w malzenstwie miedzy chrzescijanka a muzulmaninem. jak rozwiazac kwestie chrztu jak jest mozliwy kompromis ze strony chrzescijanki

Odpowiedź:

Małżeństwa mieszane zawsze mają kłopoty z religijnym wychowaniem dziecka. Chyba że któraś ze stron nie traktuje poważnie wojej wiary. Dlatego Kościół prosi, by wszyscy podejmujący decyzję o zawarciu takiego małżeństwa dobrze się zastanowili...
Mażeństwo katolika z osobą innej religii jest nieważne, o ile nie otrzyma się odpowiedniej dyspensy. Tę dla słusznej przyczyny można otrzymać po spełnieniu trzech warunków (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 1125):

1° strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;

2° druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;

3° obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron

Oczywiście chrześcijanka i muzułmanin mogą mieć dzieci. Strona katolicka ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, by dziecko zostało wychowane po chrześcijańsku. Druga strona musi przyjąć to do wiadomości (inaczej nie można otrzymać dyspensy na tego rodzaju ślub). Czy jednak mąż będzie respektował prawa żony do wychowywania dziecka to już inna sprawa. Trzeba po prostu szczerej rozmowy z (przyszłym) mężem i wyjaśnienia tej kwestii...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg