gregor 21.04.2004 07:58

Gdzie w Biblii znajdę potwierdzenie tego że Chrystus jest Bogiem .Potrzebuję pomocy ponieważ ja w to wierzę i nie mam do tego wątpliwości ale chciałbym do tego również kogoś mi bliskiego przekonać. Nie znam Pisma świętego na tyle by móc to zrobić bez czyjejś pomocy. Dlatego proszę Was.Dziękuję

Odpowiedź:

Tekstów tych jest więcej. Wydaje się jednak, że najprościej będzie, jeśli powołasz się na teksty:

J 1, 1: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo". Dalsza część tego tekstu potwierdza, że Jezus (tu nazwany Słowem) jest Bogiem. Np. w w. 3 i 10, jest mowa, że stworzył świat...

J 1, 18 "Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył".

Flp 2, 6-7 "On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka (...)

Warto też zwrócić uwagę, że Jezus został skazany własnie za to, że czyni siebie Bogiem. Przytoczmy opis odpowiedniej sceny za Ewangelią Mateusza (26, 63-66)
"(...) Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci".

Bluźnierstwem nie było to, że uznał siebie za Bożego Syna, bo i każdy pobożny Izraelita tak siebie mógł nazywać. Tkwiło ono - zdaniem przesłuchujących Jezusa - w drugim zdaniu: o tym, że Syn Człowieczy (tak Jezus mówił o sobie) będzie siedzieć po prawej ręce Boga. Otóż po prawej ręce króla zasiadał syn, następca tronu. Wszyscy zgromadzeni doskonale to zrozumieli i za to Jezusa skazali...

Więcej znajdziesz TUTAJ

J.


Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg