Agnieszka 08.04.2004 22:23

Czym różni się prawosławna teologia moralna od katolickiej? Co jest dla niej (prawosławnej teologii moralnej), charakterystycznego? Bardzo dziękuje za odpowiedź, bardzo mi na niej zależy.

Odpowiedź:

Piszący te słowa ma wrażenie, że w sferze praktycznej właściwie niczym, choć pewnie mogą istnieć różnice we wskazaniach bardziej szczegółowych. Tyle, że etyka prawosławna jest bardziej prostolinijna. Staje bez odpowiedzi wobec wielu pytań życia praktycznego. Za to stara się wszystkim stawiać wysokie wymagania, które w pełni znajdują swój wyraz w ideale monastycznym jako doskonałym naśladowaniu Chrystusa w niesieniu krzyża i w wyrzeczeniu (Zob. Sergiusz Bułgakow, Prawosławie, Białystok-Warszawa 1992, s. 170).

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg