:) 07.04.2004 15:31

Czy stosunek seksualny pełnoletniego człowka z zabezpieczniem to grzech?

Odpowiedź:

Stosunki pozamałżeńskie są uważane przez Kościół za grzech. Stosowanie "zabezpieczeń" w małżeństwie także jest grzechem...

J.