Szkrab 05.01.2004 17:57

Jak jest z postem eucharystycznym?Czy obowiązuje on 1 godz. przed przyjęciem Pana Jezusa w komunii czy 1 godz przed rozpoczeciem Mszy Św.?

Odpowiedź:

Jedną godzinę przed przyjęciem Komunii. W Prawie Kanonicznym (kanon 919) stwierdzono:

§ 1. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.

§ 2. Kapłan, który tego samego dnia sprawuje dwa lub trzy razy Najświętszą Eucharystię, może przed drugim lub trzecim sprawowaniem coś spożyć, chociażby nie zachodziła przerwa jednej godziny.

§ 3. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej.

J.