Kefas 03.01.2004 19:11

Czy policjanci mają swoich świętych patronów? Jeśli tak, to jakich ??

Odpowiedź:

Patronem policjantów jest Archanioł Michał...

J.