jarek 03.01.2004 14:16

Jak rozumieć określenie "Bicz Boży"

Odpowiedź:

Mianem bicza Bożego określa się czasem ludzi lub wydarzenia, które w jakiś bolesny sposób przypominają ludziom o potrzebie nawrócenia, zwracania w życiu uwagi na sprawy Boże...

J.