Wanda 02.01.2004 21:11

Bardzo bym prosiła o podanie nazwisk polskich kardynałów

Odpowiedź:

W Polsce (i nie tylko) rezydują:
kardynał Józef Glemp, Arcybiskup Warszawski, Prymas Polski
kardynał Franciszek Macharski, Arcybiskup Krakowski
kardynał Henryk Gulbinowicz, Arcybiskup Wrocławski
kardynał Stanisław Nagy (Kraków)
kardynał. Kazimierz Świątek (Białoruś)
kardynał Marian Jaworski (Ukraina)
kardynał Adam Kozłowiecki (Afryka)
kardynał Andrzej M. Deskur (pracownik Kurii Rzymskiej)
kardynał Zenon Grocholewski (pracownik Kurii Rzymskiej).

J.