erni 01.01.2004 18:46

Szczęść Boże
Czy istnieje możliwość przystąpienia do Komunii Świętej nie będąc w spowiedzi (mająć grzecg ciężki). Słyszałem że jest taka możliwość po wzbudzeniu w sobie żalu doskonałego lecz wydażenie to i grzech śmiertelny nalęzy wyznać w najbiższej spowiedzi a do spowiedzi należ przystąpić jak najprędzej. Zaznaczam że nie występuje zagrożenie życia przystępujące do komunii tylko jego wielkie pragnienie przyjęcia Pana Jezusa

Odpowiedź:

Prawo kanoniczne tak stanowi:
Kanon 916 Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy świętej ani przyjmować Komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej.

Trudno uznać, aby pragnienie przyjęcia Komunii stanowiło poważną rację dla skorzystania z tego rodzaju wyjątku...