Magda 08.12.2003 08:46

(...) Chciałabym wiedziec czy są może jakies pomoce albo rachunek sumienia specjalnie przygotowany z mysla dla nastolatków. (...)

Odpowiedź:

Na temat formowania sumienia w Katechizmie Kościoła Katolickiego znaleźć można następujące stwierdzenia:

1783 Sumienie powinno być uformowane, a sąd moralny oświecony. Sumienie dobrze uformowane jest prawe i prawdziwe. Formułuje ono swoje sądy, kierując się rozumem, zgodnie z prawdziwym dobrem chcianym przez mądrość Stwórcy. Wychowanie sumienia jest nieodzowne w życiu każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, a przez grzech - kuszony do wybrania raczej własnego zdania i odrzucenia nauczania pewnego.

1784 Wychowanie sumienia jest zadaniem całego życia. Od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego, rozpoznawanego przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty; chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów. Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi do pokoju serca.

1785 W formowaniu sumienia słowo Boże jest światłem na naszej drodze; powinniśmy przyjmować je przez wiarę i modlitwę oraz stosować w praktyce. Powinniśmy także badać nasze sumienie, wpatrując się w krzyż Pana. Jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem Kościoła

Jak wynika z powyższego kształtowanie sumienia to nie kwestia skorzystania z jednej czy drugiej książki, ale proces przebiegający właściwie przez całe życie. Zwróćmy uwagę na najważniejsze czynniki mające wpływ na nasze sumienie:

1. Nauka Boga i Kościoła. Dzięki niej dowiadujemy się, co jest dobre, a co złe. Poznajemy ją uczestnicząc w Eucharystii (kazania) i katechezie; czytając odpowiednie książki i czasopisma.
2. Nasz własny rozum. Wyciągania wnioski z zasad podstawowych (np. „nie czyn drugiemu, co tobie niemiłe”) rozpoznajemy, co jest dobre, a co złe. Zwłaszcza, jeśli udaje nam się patrzyć na sprawy dalekowzrocznie...
3. Otoczenie. Wpływ ten może być pozytywny lub negatywny. Trzeba też zwrócić uwagę, że nie każdy z nas jest na ten wpływ w równym stopniu podatny. Ogólnie rzecz biorąc sumienie człowieka kształtuje się pod wpływem głoszonych przez środowisko poglądów ale także jego faktycznych zachowań, faktycznej hierarchii wartości. Dotyczy to zarówno środowiska rówieśników, jak i domowego.
4. Nasze własne postępowanie. To wpływ szczególnie niebezpieczny. Człowiek ma naturalną potrzebę myślenia o sobie dobrze. Kiedy popełnia zło trudno mu się do tego przyznać. Jeśli popełnia to samo zło częściej, łatwo zaczyna tłumaczyć swoje postępowanie tym, że zasada, którą do tej pory wyznawał jest fałszywa. W takich sytuacjach trzeba na pewno dziecku udzielić wsparcia...

Rachunek sumienia dla młodzieży spotkać można w książkach do nabożeństwa dla młodzieży przeznaczonych. Nie wiedząc z której Pani pochodzi diecezji trudno o jakiejś bardziej szczegółowe wskazania. Może jednak Pani kupić książkę, będącą pomocą w przeprowadzaniu takiego rachunku sumienia. Można ją zamówić np. pod adresem:
http://www.kmt.pl/pozycja.asp?ksid=3903

Zażalenie, które nam Pani złożyła przekazaliśmy osobie w tej sprawie kompetentej..

J.