nestor 06.12.2003 19:44

Od kiedy w Polsce rozpowszechnił się zwyczaj śpiewania kolęd w świeta

Odpowiedź:

Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Od średniowiecza funkcjonowały bowiem w Polsce dwa rodzaje pieśni: świeckie, winszujące (na Nowy Rok) i bożonarodzeniowe, odwołujące się do tajemnicy wcielenia. Od XVI do XVIII wieku kolędami nazywano tylko te pierwsze. Znaczenie słowa "kolędy" na drugie rozciągnęło się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Wcześniej nazywano je rotułami lub kantykami. Najstarsze zapisane teksty śpiewów bożonarodzeniowych pochodzą z XV wieku. Jednak zwyczaj śpiewania tych pieśni przy różnych okazjach pojawił się dopiero na przełomie owego XVIII i XIX wieku (za Encyklopedią Katolicką).

J.