xyz 04.12.2003 12:07

czy masturbacja może być przeszkodą kanoniczną do wstąpienia do zakonu?

Odpowiedź:

W kanonie 643 Kodeksu Prawa Kanonicznego napisano tak:

§ 1. Nieważnie jest przyjęty do nowicjatu:

1° kto nie ukończył jeszcze siedemnastu lat;
2° małżonek w czasie trwania małżeństwa;
3° kto jest aktualnie związany świętym węzłem z jakimś instytutem życia konsekrowanego albo przynależy do jakiegoś stowarzyszenia życia apostolskiego, z zachowaniem przepisu kan. 684;
4° kto wstępuje do instytutu pod wpływem przymusu, ciężkiej bojaźni albo kto został przyjęty przez przełożonego działającego pod takim samym wpływem;
5° kto zataił swoje włączenie do jakiegoś instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.

§ 2. Własne prawo może ustanowić jeszcze inne przeszkody unieważniające przyjęcie albo dołączyć inne warunki

Masturbacja jest grzechem, który może bardzo utrudnić życie w zakonie, ale przeszkodą nie jest. Po prostu trzeba starać się z tego grzechu wyzwolić...

J.