Monika 24 01.12.2003 13:24

W związku z zapytaniem z 25,11,2003 Zaciekawił mnie ten temat i mam pytanie:Czy związek z rozwodnikiem także spowodowałby, że nie mogłabym przyjmować Sakramentów św? Czy mogłabym przyjmować Chrystusa w sakramencie Komunii Św? Czy rozwodnicy mogą zawrzeć kolejny raz związek małżeński?

Odpowiedź:

1. Tak. Związek z rozwodnikiem jest cudzołóstwem. Trwanie w takim związku powoduje niemożność uzyskania rozgrzeszenia.
2. Trwanie w grzechu ciężkim uniemożliwia przyjmowanie Komunii Świętej.
3. W Kościele katolickim nie ma możliwości zawarcie powtórnego małżeństwa, kiedy trwa jeszcze pierwsze pierwsze. A trwa ono tak długo, dopóki nie nastąpi śmierć jednego ze współmałżonków albo kompetentny sąd biskupi nie stwierdzi, że zostało ono zawarte nieważnie (np. pod przymusem).

J.